Equipo Directivo

 

EQUIPO DIRECTIVO

Directora:                            Dª María Pilar López Pérez.

 

Secretaria:                         Dª Rosa Mª Marín Gracia.

 

Jefe de Estudios:              Dª Ana Inigo Simal.

 

Jefes de Estudios Adjuntos:


     Bachillerato                   Dª Marian Azagra Moreno.

    

     E.S.O.                            Dª Yolanda Espot Ruiz.


     Estudios Nocturnos       Dª Rosa Rey Valdés.

 

 

?