Equipo Directivo

 

EQUIPO DIRECTIVO

Director:                            Dª María Pilar López Pérez.

 

Secretario:                         Dª Inés Ramírez Alesón.

 

Jefe de Estudios:              Dª Carmen Díez Sánchez.

 

Jefes de Estudios Adjuntos:


     Bachillerato                   Dª Rosa María Marín Gracia.

    

     E.S.O.                            Dª Ana Inigo Simal.


     Estudios Nocturnos       Dª María Pilar Román Basols.

 

 

?